Видавництво «ОВК» створено у формі Товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України. 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №4570, видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 17.06.2013 року.

Основним видом діяльності товариства є видавнича діяльність, а саме – видання книжкової продукції юридичної тематики. Зокрема, Видавництво займається створенням підручників, методичних посібників, довідників, словників, енциклопедій та інших юридичних книг. 

Головною метою функціонування Видавництва «ОВК» є надання кваліфікованої методичної допомоги практикуючим юристам і науковим працівникам шляхом випуску нових якісних видань, у яких підіймаються актуальні теоретичні і практичні питання і надаються дієві правові рецепти вирішення проблем правозастосування, здійснюється узагальнення судової та іншої юридичної практики тощо.

В основі діяльності видавництва закладено принципи професіоналізму, відповідальності, суворого дотримання закону, в тому числі законодавства у сфері охорони авторського права.

Команда видавництва швидко і якісно виконує весь комплекс робіт, пов’язаних з підготовкою книги до друку та її художнього оформлення.

ФІЛОСОФІЯ ВИДАВНИЦТВА

Наш девіз: «Купуючи наші книги, Ви не витрачаєте кошти, а вигідно їх інвестуєте»

Безумовно конкуренція на вітчизняному ринку книговидавництва є величезною, а тому кожен суб‘єкт видавничої справи повинен чимось відрізнятися для того, аби на нього звернули увагу споживачі. Видавництво «ОВК», в процесі підготовки та випуску своєї продукції, поважає своїх партнерів, читачів, їх час та кошти, та намагається випускати лише ті книги, які є дійсно корисними для читачів. Книги Видавництва «ОВК» зазвичай не припадають пилом, лежачи роками на полицях, та не використовуються для покращення інтер‘єру приміщення, а щоденно допомагають спеціалістам та звичайним громадянами вирішувати складні практичні питання з різних галузей юриспруденції. Видання юридичної книги звичайно є головним напрямком діяльності Видавництва «ОВК», проте не єдиним. Видавництвом планується у 2014 році видання цікавих книжок з інших галузей науки та техніки, а також художньої літератури. Головне, чого ми плануємо досягнути у своїй діяльності це,те, щоб читач, придбаваючи книгу Видавництва «ОВК», жодного разу не пожалкував за витрачені кошти. За допомогою наших книжок, люди підвищують свій кваліфікаційний рівень, стають «спеціалістами з великої літери».

Ось чому ми говоримо: «Купуючи наші книги, Ви не витрачаєте кошти, а вигідно їх інвестуєте».