З питань замовлення книжкової продукції звертатися за телефонами:

(044) 428-01-74
(093) 107-53-97
(096) 785-46-63 Тетяна
(068) 964-11-96 Віктор

zakaz@owk.com.ua

ВИПЛАТА АВТОРСЬКОГО ГОНОРАРУ

Право автора твору на одержання авторської винагороди є гарантованим державою і забезпечується положеннями чинного законодавства. Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору.

Порядок виплати авторського гонорару і його розмір визначаються за домовленістю між автором та видавництвом. Зокрема, виплата винагороди може відбуватися наступним чином:

- шляхом здійснення видавництвом автору одноразового (паушального) платежу;

- шляхом здійснення видавництвом відрахувань за кожний проданий примірник твору;

- шляхом здійснення видавництвом відрахувань за кожне використання твору.

Розмір авторської винагороди визначається в залежності від тематичного спрямування, змістовного наповнення твору, його обсягу та інших характеристик. Усі умови співробітництва між автором та видавництвом закріплюються в авторському договорі.

Важливо, що одночасно з виплатою авторського гонорару видавництво як податковий агент самостійно перераховує податок з доходів фізичних осіб автора в повному обсязі відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Видавництво «ОВК» гарантує дотримання усіх прав та інтересів авторів, в тому числі їх прав на виплату авторського гонорару.

Законодавство