З питань замовлення книжкової продукції звертатися за телефонами:

(044) 428-01-74
(093) 107-53-97
(096) 785-46-63 Тетяна
(068) 964-11-96 Віктор

zakaz@owk.com.ua

Порушення авторського права: адміністративно-правовий аспект

Відповідно до статті 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права», за порушення авторського права передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність – різновид юридичної відповідальності, що має специфічну форму реагування держави на адміністративне правопорушення. Вона полягає в застосуванні уповноваженими органами державної влади або їхніми посадовими особами адміністративного стягнення, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення і законами України.

Настання адміністративної відповідальності можливе, коли протиправні дії порушника не спричинили матеріальної шкоди у значному розмірі, а протилежному випадку настає кримінальна відповідальність. 

З урахуванням положень примітки до ст. 176 КК України, якщо розмір заподіяної внаслідок порушення авторського права шкоди складає 20 і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то таке діяння є відповідно кримінально караним.

Враховуючи положення примітки до ст. 176 КК України, Податкового кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за порушення авторського права, яким спричинено шкоду в розмірі 11 470грн. 00 коп. і більше, передбачається вже кримінальна відповідальність, а якщо менше 11 470грн. 00 коп. – адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність передбачена відповідними статями Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП).

Так, ст. 51-2 КУпАП передбачена відповідальність за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, (щодо авторського права, то це літературного чи художнього твору, їх виконання, комп'ютерної програми, бази даних), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом.

Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Крім статті 51-2 КУпАП, КУпАП передбачає наступні склади адміністративних правопорушень в сфері інтелектуальної власності, зокрема авторських та суміжних прав: ст. 164-6 «Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», ст. 164-7 «Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів», ст. 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм» та ст. 164-13 «Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва». Зазначені статті передбачають відповідальність за порушення вимог, встановлених спеціальними нормативно-правовими актами.

Органом, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51-2 КУпАП, є місцевий суд (суддя).

В Митному кодексі України порушень прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України стосується стаття 476.

Згідно із ст. 476 МК України, адміністративним правопорушенням є -ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 490 МК України органами, уповноваженими здійснювати заходи припинення щодо таких порушень є органи доходів і зборів та їх уповноважені особи, а органом, що вирішує справи про адміністративне правопорушення за статтею 476 Митного кодексу України є місцевий суд (суддя).

Отже, адміністративну відповідальність за порушення авторських прав врегульовано нормами адміністративного права, які містять вичерпні переліки адміністративних проступків, адміністративних стягнень і органів, уповноважених їх застосовувати, детально регулюють цей вид провадження. 

Варто відзначити важливість процедури притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності для захисту прав авторів. Адміністративна відповідальність хоч і не носить здебільшого компенсаційного характеру, однак сам факт притягнення винної особи до адміністративної відповідальності (винесення постанови суду чи іншого уповноваженого органу) є преюдиційним фактом при зверненні до місцевого суду в порядку цивільного судочинства за захистом порушених прав автора.

Тобто, звернувшись до суду в порядку цивільного судочинства і маючи постанову суду чи іншого уповноваженого органу  щодо притягнення винної особи до адміністративної відповідальності, особа чиї права порушено фактично звільняється від доказування факту порушення її прав та винуватості правопорушника, оскільки це вже встановлено постановою суду в порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення. Відповідно особі чиї права порушені залишається лише довести розмір завданої їй шкоди, що значно спрощує провадження в суді в порядку цивільного судочинства та сприяє економії процесуального часу та засобів.

Така практика захисту порушених прав авторів притягнення порушника спочатку до адміністративної відповідальності, а вже потім звернення до суду із цивільним позовом про відшкодування завданих збитків, отримала за останні роки значне поширення та є досить ефективною.

Законодавство