З питань замовлення книжкової продукції звертатися за телефонами:

(044) 428-01-74
(093) 107-53-97
(096) 785-46-63 Тетяна
(068) 964-11-96 Віктор

zakaz@owk.com.ua

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЛИСТ

від 22.01.2007 р. N 16-14/231

Всеукраїнській молодіжній організації "Молодь проти корупції"
Вул. Лютеранська, 27/29,
м. Київ, 01024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щодо веб-сайту як об'єкта авторського права

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України розглянув звернення Всеукраїнської молодіжної організації "Молодь проти корупції"" від 13.11.2006 N 78к-13/11 відповідно до депутатського звернення від 11.01.2007 N 1/10-07 народного депутата України Пачесюка С. Н. та у межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Частина 1 статті 433 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) визначає, що об'єктами авторського права є твори. У наведеному в цій статті приблизному переліку назв творів не зазначається поняття "веб-сайт", "веб-сторінка", "веб-портал", але у пункті 4 частини 1 статті 433 зазначається, що авторським правом захищаються й інші твори.

Закон України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) також не містить визначення зазначених у вашому запитанні понять, але залишає перелік творів невичерпним.

Відсутність у законодавстві про авторське право визначення відповідних понять не може бути перепоною у правовій охороні "веб-сайту", "веб-сторінки", "веб-порталу" як об'єктів авторського права, якщо вони є творами, тобто, результатами творчої діяльності людини.

Згідно з частиною 2 статті 433 Кодексу твори є об'єктами авторського права незалежно від їх завершеності (тобто макет, проект сайту як незавершений твір також буде об'єктом авторського права), призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Твір може бути не лише комп'ютерною програмою, як зазначено у вашому листі, але й, наприклад, окремим файлом, який зчитується за допомогою комп'ютерної програми чи базою даних.

Абзац 4 статті 1 Закону визначає, що база даних (компіляція даних) - це сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

Пункт 15 частини 1 статті 8 відносить до об'єктів авторського права збірники творів, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини. Складовими веб-сайту можуть бути, наприклад, музичні, літературні, фотографічні, дизайнерські та інші твори. У такому випадку веб-сайт можна визначити як окремий складений твір. В будь-якому разі твори, що є складовими частинами веб-сайту, є окремими об'єктами авторського права.

Необхідно також звернути увагу на особливості правового режиму використання такого елементу веб-сайту, як його доменне ім'я.

Абзац 15 статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що доменне ім'я - це ім'я, яке використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Згідно з частиною 4 статті 16 зазначеного Закону використанням знака (знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб) визнається застосування його в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. На використання знака таким способом особою, яка не має на нього свідоцтва, необхідно отримати дозвіл відповідного правовласника.

Голова 

М. В. Паладій 

Законодавство